ONS PROCES

Zo geven wij jou digitale slagkracht

In cirkels rennen, maar dan slim

Je organisatie veranderen doe je niet in een week. Daarom starten we in een cyclisch proces zo snel mogelijk met de dingen waar je klant morgen al wat van gaat merken. Leren en perfectioneren doen we gaandeweg. Natuurlijk altijd met een stip op de horizon.

ONTDEKKEN

Jullie kijk op klantbetrokkenheid vergelijken met de praktijk

We luisteren eerst naar jullie organisatie en jullie klanten. Hoe doen klanten zaken met jullie en welke drempels ervaren zij? Hoe zou je willen dat dit gaat? Wat zegt het management hierover? En, het belangrijkste: waarom zit hier een verschil in?

Verbeterplannen en programma’s zijn er genoeg. Maar waarom lukt het vandaag niet om jullie klant te geven wat je zou willen? En waarom lukt het niet om dit morgen te veranderen?

Zo komen we tot een visie en een ontwikkelproces op klantinteractie voor jullie organisatie.

ONDERBOUWEN

Praktische use cases om jullie visie op klantinteractie te realiseren

We komen gezamenlijk tot een heldere visie en tot jullie specifieke roadmap en use cases: concrete klantprocessen met een begin- en eindpunt. Denk dan aan bijvoorbeeld een verzekering afsluiten, contract verlengen, digitale selfservice en klantvriendelijkere betaalprocessen. Met interactieve workshops, interviews en deskresearch. Samen komen we tot de case en een proces waarmee je de hoogst haalbare winst behaalt, met de minste inspanning.

Deze use case vertalen we naar een business case. Welke waarde ga je creëren in extra conversie, minder churn, hogere klantwaardering? En welke kostenbesparing, zoals call reductie, efficiëntere processen of tijdbesparing door digitalisering? Dit zetten we af tegen de investering die daarvoor nodig is en hoe snel deze is terugverdiend.

Van ‘Maar dat kan niet want..’ naar ‘Waarom doen we het eigenlijk zo?’

ONTWERPEN

Welke processen, mensen en software gaan het verschil maken?

We gaan aan de slag met een pilot of Proof-of-concept. We werken een prototype uit en leggen dit aan jullie voor. We werken uit welke software, welke mensen, welke processen ervoor gaan zorgen dat de klant de gewenste ervaring krijgt. Natuurlijk met jullie bestaande processen en systemen als uitgangspunt. Maar wel eigenwijs genoeg om die naar onze hand te zetten.

OPLEVEREN

Aan de slag

De veranderingen die nodig zijn gaan we implementeren. Door de juiste applicaties in te zetten. Door de nodige koppelingen te leggen met jullie bestaande systemen. Door collega’s te trainen. We doen wat er nodig is om te realiseren wat we hebben afgesproken. En jij bepaalt zelf wat je van ons nodig hebt.

OPWAARDEREN

Wat is het resultaat en what’s next?

We evalueren het resultaat, het doorlopen proces. Wat heeft de klant hiervan gemerkt? We kijken natuurlijk ook hoe collega’s het hebben ervaren. En of het de gewenste besparing of winst heeft opgeleverd. Vervolgens bepalen we de beste volgende stap op de roadmap: doorgroeien van de huidige case, opschaling naar volgende cases of uitwerken van nieuwe cases.

VAN KLANTGERICHT DENKEN NAAR KLANTGERICHT DOEN?

Download gratis de whitepaper

In dit whitpaper helpen we je op weg met de grootste uitdagingen van het moment: complexe organisatiestructuren, een complex IT landschap en matige kwaliteit van (klant)data:

Hier kun je op rekenen als je met ons samenwerkt

Deze kernwaarden zijn het DNA van Dialog Group. Het zijn de belangrijkste drijfveren voor de manier waarop wij werken, bepalen onze basishouding en geven richting aan ons gedrag.

ONZE KERNWAARDEN:

Onze communicatie en oplossingen zijn simpel. We staan met beide benen op de grond en het is eenvoudig zaken doen met ons.

Zakendoen is mensenwerk en mag leuk zijn. We kennen onze markt en klanten. We zijn trots, toegankelijk en blijven altijd onszelf.

We komen afspraken na. We zijn niet perfect, wel integer en transparant. We willen op een ethische, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier met elkaar omgaan en zakendoen.

We zijn een platte organisatie met ondernemende mensen. We zijn innovatief, kunnen snel resultaat leveren en meebewegen.