Dialog Group logo | Dialog Group

CERTIFICERINGEN

Vertrouwen en gemoedsrust voor je klanten.

Altijd met de juiste aanpak

Wij willen onze opdrachtgevers zekerheid, vertrouwen en inzicht bieden in onze bedrijfsvoering. Je wil tenslotte weten met wie je samenwerkt. Daarom hebben wij verschillende audits doorlopen om onze kennis en kunde te valideren op vlakken als informatiebeveiliging, bedrijfsprocessen, -structuur en -cultuur.

ONZE CERTIFICERINGEN

ISAE3000

Dialog Group is ISAE 3000 type 2 gecertificeerd. ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements en is een auditstandaard voor rapportage over beheersing van processen die zijn uitbesteed. Het certificaat wordt gezien als de internationale opvolger van de Amerikaanse SOC 2-certificering.

ISEA 3000 besteedt aandacht aan de web trust principles, ofwel de inrichting op het gebied van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, veiligheid, integriteit en/of privacygevoeligheid van data en informatie. Dit certificaat is voor ons heel belangrijk omdat het de kwaliteit van onze uitbesteedde processen en daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening aantoont en waarborgt.
Neem contact met ons op als je het rapport wilt inzien.

FSQS-NL

FSQS-NL staat voor Financial Services Qualification System – Netherlands en is een assurance proces dat wordt beheerd door een gemeenschap van Nederlandse financiële instellingen, waaronder banken en verzekeraars. Samen hanteren zij één standaard voor het beheer van de toenemende complexiteit van informatie van derden die nodig is voor naleving van de wet- en regelgeving, alsmede beleids- en bestuurlijke controles.

FSQS-NL waarborgt de kwaliteit van beoogde leveranciers zoals Dialog Group. Dit gebeurt middels een uitgebreide vragenlijst, waarbij al onze bedrijfsprocessen uitgebreid aan bod komen. De FSQS-certificering toont aan dat wij ‘fit for business’ zijn.

EcoVadis zilver

Wij vinden duurzaam ondernemen belangrijk en daarom laten we onze mvo-plannen beoordelen door EcoVadis. Voor het Ecovadis certificaat zijn we op vier vlakken van duurzaam ondernemen gerankt: milieu, arbeid- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Er wordt dus verder gekeken dan het rijden in elektrische auto’s of LED verlichting in het kantoor.

Normen en waarden, een anti-discriminatiebeleid, de aanwezigheid van vertrouwenspersonen, goede arbeidscontracten en eisen aan toeleveranciers vinden wij belangrijk. En dat zie je terug in onze mensen en manier van werken.