Dialog Group logo | Dialog Group

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wij zijn een solutions integrator met aandacht voor mens en natuur.

Groene keuzes maken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. Bij alle keuzes die wij maken, houden we rekening met de maatschappelijke gevolgen. Zowel op sociaal, milieu als economisch gebied.

We betekenen graag iets voor de internationale samenleving. Naast een duurzame partner, zijn we een duurzame werkgever en supporter van maatschappelijke initiatieven.

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK

GEEN ONNODIGE KILOMETERS

ETHISCH SAMENWERKEN

WERELDWIJD ONDERNEMERS HELPEN

GEEN ONNODIGE KILOMETERS

Wij werken veel voor en bij klanten. Om het aantal afgelegde kilometers en de impact hiervan op het milieu te beperken, werken wij deels vanuit huis. De kilometers die we wel afleggen, doen wij op een zo duurzaam mogelijke manier. Medewerkers stimuleren wij om elektrisch te rijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Onze kantoren functioneren als een centrale ontmoetingsplek en ons volledige team heeft toegang tot een digitale werkomgeving en moderne cloudoplossingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Dialog Groep

ETHISCH SAMENWERKEN

Werken doen we met én voor elkaar. We hechten veel belang aan een omgeving waarin diversiteit en inclusiviteit ons sterker maakt en wordt gewaardeerd. Iedereen moet het gevoel hebben erbij te horen en veilig samen te kunnen werken. Dit vinden we ook belangrijk bij onze partners. We werken niet samen met partijen die zich schuldig maken aan zaken als gedwongen- of kinderarbeid, maar ook milieudelicten, criminaliteit.

WERELDWIJD ONDERNEMERS HELPEN

Als solutions integrator willen wij een bijdrage leveren aan ondernemers over de hele wereld. Daarom zijn wij trotse partner van Wakibi, een non-profit organisatie die via haar platform kleine leningen verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Dialog Group heeft samen met een groot deal van het team inmiddels 155+ projecten gesteund van kleinschalige ondernemers, zodat zij op eigen kracht aan een betere en duurzame toekomst bouwen.

Partner van Wakibi | Dialog Groep

WERELDWIJD ONDENEMERS HELPEN

Als solutions integrator willen wij een bijdrage leveren aan ondernemers over de hele wereld. Daarom zijn wij trotse partner van Wakibi, een non-profit organisatie die via haar platform kleine leningen verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Dialog Group heeft samen met een groot deal van het team inmiddels 155+ projecten gesteund van kleinschalige ondernemers, zodat zij op eigen kracht aan een betere en duurzame toekomst bouwen.

ECOVADIS CERTIFICERING

EcoVadis rankt ons op vier gebieden: milieu, arbeid- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Dit gaat dus niet alleen over elektrische auto’s en ledverlichting, maar ook over normen en waarden, goed gedocumenteerd anti-discriminatiebeleid, vertrouwenspersonen, goede arbeidscontracten, eisen aan toeleveranciers et cetera.