Dialog Group logo | Dialog Group

Dialog Groep wil als ondernemend IT-bedrijf met sociaal fundament een bijdrage leveren aan ondernemers in de hele wereld. Zo kunnen zij op eigen kracht aan een betere en duurzame toekomst bouwen. Sinds kort zijn wij trotse partner van Wakibi. Wakibi is een non-profit organisatie die via haar platform kleine leningen verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Wakibi speelt in op de wensen van de maatschappelijke betrokken Nederlander. Deze is steeds meer gericht op transparantie en effectiviteit bij goede doelen en staat daarom open voor persoonlijke steun die 100% bijdraagt aan het doel.

wakibi

Over Wakibi

Wakibi is een non-profit organisatie die via haar platform kleine leningen verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Wakibi speelt in op de wensen van de maatschappelijke betrokken Nederlander. Deze is steeds meer gericht op transparantie en effectiviteit bij goede doelen en staat daarom open voor persoonlijke steun die 100% bijdraagt aan het doel. Deelnemers kunnen zelf bepalen aan welk project/welke ondernemer ze geld uitlenen en zien hoe het project verloopt. Wanneer de lening is terugbetaald, kan het geld weer aan een ander project worden verstrekt. Gemiddeld wordt 98,4% van de leningen terugbetaald met een gemiddelde terugbetalingstermijn van een jaar. Die 1.6 % is vaak de oorzaak van natuurrampen of oorlogen.

Geen winstoogmerk

Wakibi vraagt geen rente en houdt geen organisatiekosten achter over de leningen en is daarin uniek. 100% van het geld van de lening gaat dus naar het project, Wakibi heeft geen winstoogmerk. Inmiddels heeft Wakibi meer dan 70.000 ondernemers in 81 landen geholpen met meer dan een miljoen euro aan leningen. Wakibi is actief over verschillende sectoren (bijv. landbouw, voeding, bouw, schoon water, onderwijs & huisvesting).

In de strijd tegen armoede staat voor Wakibi zelfredzaamheid centraal. Wakibi zet zich in om ondernemers in ontwikkelingslanden zelf de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen. De overgang van hulpbehoevendheid naar zelfvoorzienendheid heeft niet alleen een effect op armoedebestrijding, maar gaat hand-in-hand met sociale verbeteringen, het heeft een duidelijk sneeuwbaleffect op omgeving, gezondheid en medische zorg (dokter kan betaald worden), onderwijs (schoolgeld kan betaald worden), ondernemerschap, empowerment van vrouwen, duurzame economische omstandigheden en het terugdringen van corruptie en conflicten. Wakibi is powered by KIVA.

 

Wil je ook een partner worden van Wakibi? Bezoek dan hun website en bekijk welk partnership voor jou het beste past.

Lees hier onze andere blogs: