Dit jaar vieren we ons 30-jarig bestaan dit jaar met onze klanten, partners, relaties en medewerkers. Laten we netwerken, ervaringen uitwisselen en kort terugblikken op 30 jaar Dialog Group.